govearn

GOVEARN (bDLR)

   

Website: ACTIVE / Social Media: ACTIVE Last Check Date : 25 August 2022

ICO Diğer

GOVEARN hakkında Platformumuz, bir taraftan kripto market yatırımlarına ekonomik destek oluşturarak ve diğer taraftan güvenilir kamu yararı projeleri için düzenli finansman sağlayarak küresel ölçekte kamu yararı etkisini etkilemek için sürdürülebilir büyüme ilkelerine güveniyor. Bu hedef, ekonomik ve varlığa dayalı projeler için kitlesel fonlama yoluyla hükümetler ve yatırımcılar için işbirliği platformu olarak hareket etmek üzere GOVEARN’in

GOVEARN hakkında
Platformumuz, bir taraftan kripto market yatırımlarına ekonomik destek oluşturarak ve diğer taraftan güvenilir kamu yararı projeleri için düzenli finansman sağlayarak küresel ölçekte kamu yararı etkisini etkilemek için sürdürülebilir büyüme ilkelerine güveniyor. Bu hedef, ekonomik ve varlığa dayalı projeler için kitlesel fonlama yoluyla hükümetler ve yatırımcılar için işbirliği platformu olarak hareket etmek üzere GOVEARN’in oluşturulması ve böylece sermayenin mümkün olan en üst düzeyde korunmasının sağlanmasıyla gerçekleştirilir. GOVEARN kuruluş sertifikası, platformun, bireylerin ve kurumsal ortakların sürdürülebilir ekonomik faaliyetlere ve topluluk gelişimine katılmalarına yardımcı olmak için blok zinciri tarafından geliştirilen yazılıma dayanan bir fintech blok zinciri ağı kurduğunu, kamu-özel ortaklığı geliştirme projeleri kurarak, kolaylaştırarak ve gerçekleştirerek katılımcı hükümetler ve uluslararası kalkınma kuruluşları.

Temel görevimiz, kamu projelerinin uygulanması için fonların harekete geçirilmesini teşvik ederek ekonomik ve sosyal sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesidir. Bunu yaparak, platform, uygulanacak mali, uzmanlık veya kurumsal kaynaklardan yoksun olabilecek kamu politikası geliştirme projelerini etkilemek için küresel topluma ek kaynaklar sağlayabilir. Buna ek olarak, kamu özel ortaklığı yoluyla topluluklara yardım ederek, platform faaliyetleri sonunda iş yaratılmasına ve toplum için daha yüksek yaşam standartlarına yol açacaktır. Çalışan iş modelimizi, insanların, yerin ve kârın dengeli gelişimini garanti altına almak için sürdürülebilirlik ilkeleri etrafında tasarladık. Sürdürülebilirliğin üç ayağı, destek organizasyonlarımızdan eşit destek alıyor. Platformda işbirliği yapan katılımcılar ve ortaklar, istikrarlı karlılık ve daha büyük sosyoekonomik kalkınma etkisi aracılığıyla operasyonlarından faydalanacak. GOVEARN, platforma katılan ortaklar arasındaki işbirliğinin seçilmesinde, yönetilmesinde, finanse edilmesinde veya çalıştırılmasında hiçbir rol üstlenmez; bunun yerine, platformun oluşturulması ve bakımının yapılmasıyla temsil edilen pazar yeri teknolojik çözümlerini sunmaktayız ve platformda gerçekleşen herhangi bir finansal işlem tek platform kullanım kararı.

Date Information: 23 June 2019 — 31 December 2020
ICO Start Date
ICO End Date
Finance Information
Ticker
Accepted species
Token Standard
Token supply
Prohibited Countries
WhiteList
KYC

Widget

How To get a verified Project status?

To pass the verification you need to place a our logo on the main page of your website and make an announcement of the listing in your social network accounts. Send us the email in reply with confirmation of the link placement.

GOVEARN (bDLR)

GOVEARN (bDLR)

Add a News